Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "survive" into Latvian language

Vārda "izdzīvot" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Survive

[Izdzīvot]
/sərvaɪv/

verb

1. Continue to live through hardship or adversity

 • "We went without water and food for 3 days"
 • "These superstitions survive in the backwaters of america"
 • "The race car driver lived through several very serious accidents"
 • "How long can a person last without food and water?"
  synonym:
 • survive
 • ,
 • last
 • ,
 • live
 • ,
 • live on
 • ,
 • go
 • ,
 • endure
 • ,
 • hold up
 • ,
 • hold out

1. Turpiniet pārdzīvot grūtības vai grūtības

 • "Mēs 3 dienas gājām bez ūdens un ēdiena"
 • "Šīs māņticības izdzīvo amerikas aizvējā"
 • "Sacīkšu auto vadītājs pārdzīvoja vairākas ļoti smagas avārijas"
 • "Cik ilgi cilvēks var ilgt bez ēdiena un ūdens?"
  sinonīms:
 • izdzīvot
 • ,
 • pēdējā
 • ,
 • dzīvot
 • ,
 • dzīvot tālāk
 • ,
 • ej
 • ,
 • izturēt
 • ,
 • turies

2. Continue in existence after (an adversity, etc.)

 • "He survived the cancer against all odds"
  synonym:
 • survive
 • ,
 • pull through
 • ,
 • pull round
 • ,
 • come through
 • ,
 • make it

2. Turpināt pastāvēt pēc (nelaimes utt)

 • "Viņš izdzīvoja vēzi pret visām izredzēm"
  sinonīms:
 • izdzīvot
 • ,
 • izvelciet cauri
 • ,
 • velciet apaļu
 • ,
 • nāc cauri
 • ,
 • padarīt to

3. Support oneself

 • "He could barely exist on such a low wage"
 • "Can you live on $2000 a month in new york city?"
 • "Many people in the world have to subsist on $1 a day"
  synonym:
 • exist
 • ,
 • survive
 • ,
 • live
 • ,
 • subsist

3. Atbalsti sevi

 • "Viņš tik tikko varēja pastāvēt ar tik zemu algu"
 • "Vai jūs varat dzīvot $2000 mēnesī ņujorkā?"
 • "Daudziem cilvēkiem pasaulē ir jāizdzīvo $1 dienā"
  sinonīms:
 • pastāv
 • ,
 • izdzīvot
 • ,
 • dzīvot
 • ,
 • iztikt

4. Live longer than

 • "She outlived her husband by many years"
  synonym:
 • outlive
 • ,
 • outlast
 • ,
 • survive

4. Dzīvo ilgāk nekā

 • "Viņa daudzus gadus pārdzīvoja savu vīru"
  sinonīms:
 • pārdzīvot
 • ,
 • outlast
 • ,
 • izdzīvot

Examples of using

We can survive without food... just not for too long.
Mēs varam izdzīvot bez ēdiena... tikai ne pārāk ilgi.
We can't survive without food.
Mēs nevaram izdzīvot bez ēdiena.
You're the only one to survive the attack.
Jūs esat vienīgais, kurš izdzīvojis uzbrukumā.