Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "surge" into Latvian language

Vārda "pieplūdums" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Surge

[Pārspriegums]
/sərʤ/

noun

1. A sudden forceful flow

  synonym:
 • rush
 • ,
 • spate
 • ,
 • surge
 • ,
 • upsurge

1. Pēkšņa spēcīga plūsma

  sinonīms:
 • skriešanās
 • ,
 • spate
 • ,
 • pārspriegums
 • ,
 • uzplaukums

2. A sudden or abrupt strong increase

 • "Stimulated a surge of speculation"
 • "An upsurge of emotion"
 • "An upsurge in violent crime"
  synonym:
 • surge
 • ,
 • upsurge

2. Pēkšņs vai pēkšņs spēcīgs pieaugums

 • "Stimulēja spekulāciju pieaugumu"
 • "Emociju uzplaukums"
 • "Vardarbīgu noziegumu pieaugums"
  sinonīms:
 • pārspriegums
 • ,
 • uzplaukums

3. A large sea wave

  synonym:
 • billow
 • ,
 • surge

3. Liels jūras vilnis

  sinonīms:
 • billow
 • ,
 • pārspriegums

verb

1. Rise and move, as in waves or billows

 • "The army surged forward"
  synonym:
 • billow
 • ,
 • surge
 • ,
 • heave

1. Celies un kusties, kā viļņos vai viļņos

 • "Armija virzījās uz priekšu"
  sinonīms:
 • billow
 • ,
 • pārspriegums
 • ,
 • pacelties

2. Rise rapidly

 • "The dollar soared against the yen"
  synonym:
 • soar
 • ,
 • soar up
 • ,
 • soar upwards
 • ,
 • surge
 • ,
 • zoom

2. Strauji kāpt

 • "Dolārs pieauga pret jenu"
  sinonīms:
 • planēt
 • ,
 • pacelies
 • ,
 • pacelieties uz augšu
 • ,
 • pārspriegums
 • ,
 • tālummaiņa

3. Rise or move forward

 • "Surging waves"
  synonym:
 • tide
 • ,
 • surge

3. Celies vai virzies uz priekšu

 • "Surging viļņi"
  sinonīms:
 • plūdmaiņas
 • ,
 • pārspriegums

4. Rise or heave upward under the influence of a natural force such as a wave

 • "The boats surged"
  synonym:
 • scend
 • ,
 • surge

4. Pacelieties vai pacelieties uz augšu dabiska spēka, piemēram, viļņa, ietekmē

 • "Laivas strauji pieauga"
  sinonīms:
 • scendēt
 • ,
 • pārspriegums

5. See one's performance improve

 • "He levelled the score and then surged ahead"
  synonym:
 • surge

5. Skatiet, kā uzlabojas cilvēka sniegums

 • "Viņš izlīdzināja rezultātu un pēc tam izvirzījās priekšā"
  sinonīms:
 • pārspriegums