Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sunlight" into Latvian language

Vārda "saules gaisma" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Sunlight

[Saules gaisma]
/sənlaɪt/

noun

1. The rays of the sun

 • "The shingles were weathered by the sun and wind"
  synonym:
 • sunlight
 • ,
 • sunshine
 • ,
 • sun

1. Saules stari

 • "Šindeļus izturēja saule un vējš"
  sinonīms:
 • saules gaisma
 • ,
 • saulīte
 • ,
 • saule

Examples of using

I think when death closes our eyes, we plunge into so powerful beams that in comparison with them even the sunlight seems like a shadow.
Es domāju, kad nāve aizver acis, mēs ienirstam tik spēcīgos staros, ka salīdzinājumā ar tiem pat saules gaisma šķiet kā ēna.
In the sunlight my head started to spin, and I lay down to have a rest on the grass.
Saules gaismā mana galva sāka griezties, un es apgūlos, lai atpūstos uz zāles.
Fish don't like sunlight.
Zivīm nepatīk saules gaisma.