Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "success" into Latvian language

Vārda "veiksme" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Success

[Panākumi]
/səksɛs/

noun

1. An event that accomplishes its intended purpose

 • "Let's call heads a success and tails a failure"
 • "The election was a remarkable success for the whigs"
  synonym:
 • success

1. Notikums, kas sasniedz paredzēto mērķi

 • "Sauksim galvu par panākumiem un neveiksmēm"
 • "Vēlēšanas whigs bija ievērojams panākums"
  sinonīms:
 • panākumi

2. An attainment that is successful

 • "His success in the marathon was unexpected"
 • "His new play was a great success"
  synonym:
 • success

2. Sasniegums, kas ir veiksmīgs

 • "Viņa panākumi maratonā bija negaidīti"
 • "Viņa jaunā luga guva lielus panākumus"
  sinonīms:
 • panākumi

3. A state of prosperity or fame

 • "He is enjoying great success"
 • "He does not consider wealth synonymous with success"
  synonym:
 • success

3. Labklājības vai slavas stāvoklis

 • "Viņš bauda lielus panākumus"
 • "Viņš neuzskata bagātību par veiksmes sinonīmu"
  sinonīms:
 • panākumi

4. A person with a record of successes

 • "His son would never be the achiever that his father was"
 • "Only winners need apply"
 • "If you want to be a success you have to dress like a success"
  synonym:
 • achiever
 • ,
 • winner
 • ,
 • success
 • ,
 • succeeder

4. Cilvēks ar panākumu rekordu

 • "Viņa dēls nekad nebūtu tas, kas bija viņa tēvs"
 • "Nepiemēro tikai uzvarētājus"
 • "Ja vēlaties gūt panākumus, jums ir jāģērbjas kā panākums"
  sinonīms:
 • sasniedzējs
 • ,
 • uzvarētājs
 • ,
 • panākumi
 • ,
 • pēctecis

Examples of using

She's a victim of her own success.
Viņa ir savu panākumu upuris.
He's a victim of his own success.
Viņš ir savu panākumu upuris.
It's always good to work on a team all the members of which feel that they're making a great contribution to the success of some business.
Vienmēr ir labi strādāt komandā, kuras visi dalībnieki uzskata, ka viņi sniedz lielu ieguldījumu kāda uzņēmuma panākumos.