Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "substantially" into Latvian language

Vārda "būtiski" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Substantially

[Būtiski]
/səbstænʃəli/

adverb

1. To a great extent or degree

 • "I'm afraid the film was well over budget"
 • "Painting the room white made it seem considerably (or substantially) larger"
 • "The house has fallen considerably in value"
 • "The price went up substantially"
  synonym:
 • well
 • ,
 • considerably
 • ,
 • substantially

1. Lielā mērā vai grādā

 • "Es baidos, ka filma bija krietni virs budžeta"
 • "Telpas krāsošana baltā krāsā lika tai šķist ievērojami ( vai ievērojami ) lielāka"
 • "Maiaita ir ievērojami samazinājusies"
 • "Cena ievērojami pieauga"
  sinonīms:
 • labi
 • ,
 • ievērojami
 • ,
 • būtībā

2. In a strong substantial way

 • "The house was substantially built"
  synonym:
 • substantially

2. Spēcīgā būtiskā veidā

 • "Māja tika būtiski uzcelta"
  sinonīms:
 • būtībā

Examples of using

The stability of Chinese economy is substantially overestimated.
Ķīnas ekonomikas stabilitāte ir ievērojami pārvērtēta.