Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stud" into Latvian language

Vārda "stud" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Stud

[Stud]
/stəd/

noun

1. A man who is virile and sexually active

  synonym:
 • stud
 • ,
 • he-man
 • ,
 • macho-man

1. Vīrietis, kurš ir vīrišķīgs un seksuāli aktīvs

  sinonīms:
 • stud
 • ,
 • viņš-cilvēks
 • ,
 • mačo-cilvēks

2. Ornament consisting of a circular rounded protuberance (as on a vault or shield or belt)

  synonym:
 • stud
 • ,
 • rivet

2. Ornaments, kas sastāv no apļveida noapaļota izvirzījuma (kā uz velves, vairoga vai jostas)

  sinonīms:
 • stud
 • ,
 • kniede

3. An upright in house framing

  synonym:
 • scantling
 • ,
 • stud

3. Stāvus mājas karkasā

  sinonīms:
 • trūcīgs
 • ,
 • stud

4. Adult male horse kept for breeding

  synonym:
 • stud
 • ,
 • studhorse

4. Pieauguši zirgu tēviņi, ko tur vaislai

  sinonīms:
 • stud
 • ,
 • radziņš

5. Poker in which each player receives hole cards and the remainder are dealt face up

 • Bets are placed after each card is dealt
  synonym:
 • stud
 • ,
 • stud poker

5. Pokers, kurā katrs spēlētājs saņem caurumu kārtis, bet pārējais tiek izdalīts ar attēlu uz augšu

 • Likmes tiek veiktas pēc katras kārts izdalīšanas
  sinonīms:
 • stud
 • ,
 • stud pokers

verb

1. Scatter or intersperse like dots or studs

 • "Hills constellated with lights"
  synonym:
 • dot
 • ,
 • stud
 • ,
 • constellate

1. Izkliedēt vai savijas, piemēram, punktus vai tapas

 • "Ar gaismām zvaigznāti kalni"
  sinonīms:
 • punkts
 • ,
 • stud
 • ,
 • zvaigznājs

2. Provide with or construct with studs

 • "Stud the wall"
  synonym:
 • stud

2. Nodrošiniet ar radzēm vai konstruējiet ar tām

 • "Studējiet sienu"
  sinonīms:
 • stud

Examples of using

He's a real stud.
Viņš ir īsts zirgaudzētava.