Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sprinkle" into Latvian language

Vārda "pārkaisīt" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Sprinkle

[Apkaisīt]
/sprɪŋkəl/

noun

1. A light shower that falls in some locations and not others nearby

  synonym:
 • scattering
 • ,
 • sprinkle
 • ,
 • sprinkling

1. Viegla duša, kas nokrīt dažās vietās, bet ne citās tuvumā

  sinonīms:
 • izkliedēšana
 • ,
 • apkaisa
 • ,
 • kaisīšana

2. The act of sprinkling or splashing water

 • "Baptized with a sprinkling of holy water"
 • "A sparge of warm water over the malt"
  synonym:
 • sprinkle
 • ,
 • sprinkling
 • ,
 • sparge

2. Ūdens kaisīšanas vai šļakatu darbība

 • "Kristīts ar svētā ūdens smidzināšanu"
 • "Silta ūdens šļakatas virs iesala"
  sinonīms:
 • apkaisa
 • ,
 • kaisīšana
 • ,
 • sparge

verb

1. Distribute loosely

 • "He scattered gun powder under the wagon"
  synonym:
 • scatter
 • ,
 • sprinkle
 • ,
 • dot
 • ,
 • dust
 • ,
 • disperse

1. Brīvi izplatīt

 • "Viņš izkaisīja pistoles pulveri zem vagona"
  sinonīms:
 • izkliede
 • ,
 • apkaisa
 • ,
 • punkts
 • ,
 • putekļi
 • ,
 • izklīst

2. Cause (a liquid) to spatter about, especially with force

 • "She splashed the water around her"
  synonym:
 • sprinkle
 • ,
 • splash
 • ,
 • splosh

2. Izraisīt (šķidruma) šļakatas, īpaši ar spēku

 • "Viņa apšļakstīja ūdeni sev apkārt"
  sinonīms:
 • apkaisa
 • ,
 • šļakatas
 • ,
 • splosh

3. Rain gently

 • "It has only sprinkled, but the roads are slick"
  synonym:
 • sprinkle
 • ,
 • spit
 • ,
 • spatter
 • ,
 • patter
 • ,
 • pitter-patter

3. Līst maigi

 • "Tas ir tikai apkaisījis, bet ceļi ir gludi"
  sinonīms:
 • apkaisa
 • ,
 • nospļauties
 • ,
 • šļakatas
 • ,
 • patter
 • ,
 • pitter-patter

4. Scatter with liquid

 • Wet lightly
 • "Sprinkle the lawn"
  synonym:
 • sprinkle
 • ,
 • sparge
 • ,
 • besprinkle

4. Izkliedēt ar šķidrumu

 • Viegli slapjš
 • "Apkaisīt zālienu"
  sinonīms:
 • apkaisa
 • ,
 • sparge
 • ,
 • apcirpts