Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "spotlight" into Latvian language

Vārda "spotlight" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Spotlight

[Prožektors]
/spɑtlaɪt/

noun

1. A focus of public attention

 • "He enjoyed being in the limelight"
 • "When congress investigates it brings the full glare of publicity to the agency"
  synonym:
 • limelight
 • ,
 • spotlight
 • ,
 • glare
 • ,
 • public eye

1. Sabiedrības uzmanības centrā

 • "Viņam patika būt uzmanības centrā"
 • "Kad kongress izmeklē, tas aģentūrai rada pilnu publicitātes atspīdumu"
  sinonīms:
 • uzmanības centrā
 • ,
 • prožektors
 • ,
 • atspīdums
 • ,
 • sabiedrības acs

2. A lamp that produces a strong beam of light to illuminate a restricted area

 • Used to focus attention of a stage performer
  synonym:
 • spotlight
 • ,
 • spot

2. Lampa, kas rada spēcīgu gaismas staru, lai apgaismotu ierobežotu zonu

 • Izmanto, lai pievērstu skatuves izpildītāja uzmanību
  sinonīms:
 • prožektors
 • ,
 • vieta

verb

1. Move into the foreground to make more visible or prominent

 • "The introduction highlighted the speaker's distinguished career in linguistics"
  synonym:
 • foreground
 • ,
 • highlight
 • ,
 • spotlight
 • ,
 • play up

1. Pārejiet priekšplānā, lai padarītu redzamāku vai pamanāmāku

 • "Ievads izcēla runātāja izcilo karjeru valodniecībā"
  sinonīms:
 • priekšplāns
 • ,
 • izcelt
 • ,
 • prožektors
 • ,
 • spēlēt uz augšu

2. Illuminate with a spotlight, as in the theater

  synonym:
 • spotlight

2. Apgaismojiet ar prožektoru, kā teātrī

  sinonīms:
 • prožektors