Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "spontaneous" into Latvian language

Vārda "spontāns" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Spontaneous

[Spontāni]
/spɑnteniəs/

adjective

1. Happening or arising without apparent external cause

 • "Spontaneous laughter"
 • "Spontaneous combustion"
 • "A spontaneous abortion"
  synonym:
 • spontaneous
 • ,
 • self-generated

1. Notiek vai rodas bez acīmredzamas ārējas cēloņa

 • "Spontāni smiekli"
 • "Spontāna sadegšana"
 • "Spontāns aborts"
  sinonīms:
 • spontāns
 • ,
 • pašģenerēts

2. Said or done without having been planned or written in advance

 • "He made a few ad-lib remarks"
  synonym:
 • ad-lib
 • ,
 • spontaneous
 • ,
 • unwritten

2. Teica vai izdarīts bez tā, ka iepriekš nav plānots vai uzrakstīts

 • "Viņš izteica dažas ad-lib piezīmes"
  sinonīms:
 • ad-lib
 • ,
 • spontāns
 • ,
 • nerakstīts