Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "spontaneity" into Latvian language

Vārda "spontanitāte" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Spontaneity

[Spontanitāte]
/spɑntəniəti/

noun

1. The quality of being spontaneous and coming from natural feelings without constraint

 • "The spontaneity of his laughter"
  synonym:
 • spontaneity
 • ,
 • spontaneousness

1. Īpašība būt spontānam un nākt no dabiskām jūtām bez ierobežojumiem

 • "Viņa smieklu spontanitāte"
  sinonīms:
 • spontanitāte
 • ,
 • spontānums