Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "spoken" into Latvian language

Vārda "runāts" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Spoken

[Runāja]
/spoʊkən/

adjective

1. Uttered through the medium of speech or characterized by speech

 • Sometimes used in combination
 • "A spoken message"
 • "The spoken language"
 • "A soft-spoken person"
 • "Sharp-spoken"
  synonym:
 • spoken

1. Izrunā caur runas līdzekli vai raksturo runu

 • Dažreiz lieto kombinācijā
 • "Runāts vēstījums"
 • "Runātā valoda"
 • "Mīksts cilvēks"
 • "Asi runāts"
  sinonīms:
 • runāja

Examples of using

You're much spoken about.
Par tevi daudz runā.
It's long been known that spoken language is the most difficult to be translated.
Jau sen ir zināms, ka runāto valodu ir visgrūtāk tulkot.
In China there are seven large independent languages spoken by millions people.
Ķīnā ir septiņas lielas neatkarīgas valodas, kurās runā miljoniem cilvēku.