Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "speedy" into Latvian language

Vārda "ātrs" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Speedy

[Ātrs]
/spidi/

adjective

1. Characterized by speed

 • Moving with or capable of moving with high speed
 • "A rapid movement"
 • "A speedy car"
 • "A speedy errand boy"
  synonym:
 • rapid
 • ,
 • speedy

1. Raksturo ātrums

 • Pārvietošanās ar lielu ātrumu vai spējīga pārvietoties ar lielu ātrumu
 • "Ātra kustība"
 • "Ātra automašīna"
 • "Ātrs komandējuma zēns"
  sinonīms:
 • straujš
 • ,
 • ātri

2. Accomplished rapidly and without delay

 • "Was quick to make friends"
 • "His quick reaction prevented an accident"
 • "Hoped for a speedy resolution of the problem"
 • "A speedy recovery"
 • "He has a right to a speedy trial"
  synonym:
 • quick
 • ,
 • speedy

2. Paveikts ātri un bez kavēšanās

 • "Ātri sadraudzējās"
 • "Viņa ātrā reakcija novērsa negadījumu"
 • "Cerēja uz ātru problēmas atrisinājumu"
 • "Ātra atveseļošanās"
 • "Viņam ir tiesības uz ātru tiesu"
  sinonīms:
 • ātri

Examples of using

I wish you a speedy recovery!
Novēlu jums ātru atveseļošanos!