Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "species" into Latvian language

Vārda "suga" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Species

[Suga]
/spiʃiz/

noun

1. (biology) taxonomic group whose members can interbreed

  synonym:
 • species

1. ( bioloģija ) taksonomijas grupa, kuras locekļi var savstarpēji šķirties

  sinonīms:
 • sugas

2. A specific kind of something

 • "A species of molecule"
 • "A species of villainy"
  synonym:
 • species

2. Īpaša veida kaut kas

 • "Molekulas suga"
 • "Nelieli sugas"
  sinonīms:
 • sugas

Examples of using

There are many endangered species.
Ir daudz apdraudētu sugu.
It is an endangered species.
Tā ir apdraudēta suga.
The biologist classifies the newly found species in its own genus, whereas other taxonomists want to put it into an established genus.
Biologs klasificē jaunizveidotās sugas savā ģintī, turpretī citi taksonomisti vēlas to ievietot noteiktā ģintī.