Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "spar" into Latvian language

Vārda "spar" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Spar

[Spārns]
/spɑr/

noun

1. Any of various nonmetallic minerals (calcite or feldspar) that are light in color and transparent or translucent and cleavable

  synonym:
 • spar

1. Jebkurš no dažādiem nemetāliskiem minerāliem ( kalcits vai feldspar ), kas ir gaiši krāsā un caurspīdīgi vai caurspīdīgi un caurspīdīgi

  sinonīms:
 • spārs

2. A stout rounded pole of wood or metal used to support rigging

  synonym:
 • spar

2. Stout noapaļots koka vai metāla pols, ko izmanto, lai atbalstītu takelāžu

  sinonīms:
 • spārs

3. Making the motions of attack and defense with the fists and arms

 • A part of training for a boxer
  synonym:
 • spar
 • ,
 • sparring

3. Ar dūmiem un ieročiem izvirzot uzbrukuma un aizsardzības priekšlikumus

 • Boksera apmācības daļa
  sinonīms:
 • spārs
 • ,
 • sparings

verb

1. Furnish with spars

  synonym:
 • spar

1. Mēbelēt ar spariem

  sinonīms:
 • spārs

2. Fight with spurs

 • "The gamecocks were sparring"
  synonym:
 • spar

2. Cīņa ar spursiem

 • "Spēles gaiļi bija sparring"
  sinonīms:
 • spārs

3. Box lightly

  synonym:
 • spar

3. Kaste viegli

  sinonīms:
 • spārs

4. Fight verbally

 • "They were sparring all night"
  synonym:
 • spar

4. Cīņa mutiski

 • "Viņi visu nakti sparinga"
  sinonīms:
 • spārs