Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "southpaw" into Latvian language

Vārda "southpaw" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Southpaw

[Šķūnis]
/saʊθpaʊ/

noun

1. A baseball pitcher who throws the ball with the left hand

  synonym:
 • left-handed pitcher
 • ,
 • left-hander
 • ,
 • left hander
 • ,
 • lefthander
 • ,
 • lefty
 • ,
 • southpaw

1. Beisbola krūze, kas met bumbu ar kreiso roku

  sinonīms:
 • kreisās rokas krūze
 • ,
 • kreisais klejotājs
 • ,
 • kreisais apstrādātājs
 • ,
 • leftanders
 • ,
 • kreisais
 • ,
 • dienvidu vasva

2. A person who uses the left hand with greater skill than the right

 • "Their pitcher was a southpaw"
  synonym:
 • left-hander
 • ,
 • lefty
 • ,
 • southpaw

2. Cilvēks, kurš izmanto kreiso roku ar lielākām prasmēm nekā labais

 • "Viņu krūze bija dienvidu ķepa"
  sinonīms:
 • kreisais klejotājs
 • ,
 • kreisais
 • ,
 • dienvidu vasva

Examples of using

He's a southpaw.
Viņš ir dienvidu ķepa.