Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sounding" into Latvian language

Vārda "skanošs" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Sounding

[Skaņas]
/saʊndɪŋ/

noun

1. A measure of the depth of water taken with a sounding line

  synonym:
 • sounding

1. Ūdens dziļuma mērs, kas veikts ar skaņas līniju

  sinonīms:
 • skanēšana

2. The act of measuring depth of water (usually with a sounding line)

  synonym:
 • sounding

2. Ūdens dziļuma mērīšanas akts ( parasti ar skaņas līniju )

  sinonīms:
 • skanēšana

adjective

1. Appearing to be as specified

 • Usually used as combining forms
 • "Left their clothes dirty looking"
 • "A most disagreeable looking character"
 • "Angry-looking"
 • "Liquid-looking"
 • "Severe-looking policemen on noble horses"
 • "Fine-sounding phrases"
 • "Taken in by high-sounding talk"
  synonym:
 • looking
 • ,
 • sounding

1. Šķiet kā norādīts

 • Parasti izmanto kā apvienošanas formas
 • "Atstairītās drēbes netīri izskatās"
 • "Neatbilstošākais izskata raksturs"
 • "Angliski izskatīgs"
 • "Šķidrs izskats"
 • "Smagi izskatīgi policisti uz cēliem zirgiem"
 • "Smalcinātas skaņas frāzes"
 • "Uzņemts ar ļoti skanīgu sarunu"
  sinonīms:
 • izskatās
 • ,
 • skanēšana

2. Having volume or deepness

 • "Sounding brass and a tinkling cymbal"
 • "The sounding cataract haunted me like a passion"- wordsworth
  synonym:
 • sounding

2. Ar tilpumu vai dziļumu

 • "Skaņas misiņš un tirpšanas simbols"
 • "Skaņas katarakts mani vajāja kā aizraušanos" - vordsvorts
  sinonīms:
 • skanēšana

3. Making or having a sound as specified

 • Used as a combining form
 • "Harsh-sounding"
  synonym:
 • sounding

3. Izgatavošana vai skaņas, kā norādīts

 • Izmanto kā apvienojošu veidlapu
 • "Sargi skan"
  sinonīms:
 • skanēšana

Examples of using

I'd still highly recommend that you contribute sentences in Russian, so we could have sentences we can all trust as sounding natural.
Es joprojām ļoti ieteiktu jums dot teikumus krievu valodā, tāpēc mums varētu būt teikumi, kuriem mēs visi varam uzticēties kā dabiski skanīgi.
It is because light travels faster than sound that some people look brilliant before sounding stupid.
Tieši tāpēc, ka gaisma ceļo ātrāk nekā skaņa, daži cilvēki izskatās izcili, pirms izklausās stulbi.