Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sorrow" into Latvian language

Vārda "bēdas" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Sorrow

[Bēdas]
/sɑroʊ/

noun

1. An emotion of great sadness associated with loss or bereavement

 • "He tried to express his sorrow at her loss"
  synonym:
 • sorrow

1. Lielu skumju emocijas, kas saistītas ar zaudējumu vai atkļūdošanu

 • "Viņš mēģināja izteikt savas bēdas par viņas zaudējumu"
  sinonīms:
 • bēdas

2. Sadness associated with some wrong done or some disappointment

 • "He drank to drown his sorrows"
 • "He wrote a note expressing his regret"
 • "To his rue, the error cost him the game"
  synonym:
 • sorrow
 • ,
 • regret
 • ,
 • rue
 • ,
 • ruefulness

2. Skumjas, kas saistītas ar kaut kādu nepareizu izdarīto vai kaut kādu vilšanos

 • "Viņš dzēra, lai noslīcinātu savas bēdas"
 • "Viņš uzrakstīja piezīmi, kurā pauda nožēlu"
 • "Uz viņa rue kļūda viņam maksāja spēli"
  sinonīms:
 • bēdas
 • ,
 • nožēlot
 • ,
 • rue
 • ,
 • rīvums

3. Something that causes great unhappiness

 • "Her death was a great grief to john"
  synonym:
 • grief
 • ,
 • sorrow

3. Kaut kas, kas izraisa lielu nelaimīgumu

 • "Viņas nāve bija lielas bēdas džonam"
  sinonīms:
 • bēdas

4. The state of being sad

 • "She tired of his perpetual sadness"
  synonym:
 • sadness
 • ,
 • sorrow
 • ,
 • sorrowfulness

4. Stāvoklis būt skumjam

 • "Viņa nogurusi no viņa mūžīgajām skumjām"
  sinonīms:
 • skumjas
 • ,
 • bēdas
 • ,
 • bēdība

verb

1. Feel grief

  synonym:
 • grieve
 • ,
 • sorrow

1. Jūtiet skumjas

  sinonīms:
 • skumt
 • ,
 • bēdas

Examples of using

His face expresses deep sorrow and repentance.
Viņa seja izsaka dziļas bēdas un nožēlu.
Tom's heart was filled with sorrow.
Toma sirds bija piepildīta ar bēdām.
On the inquest it was shown that Buck Fanshaw, in the delirium of a wasting typhoid fever, had taken arsenic, shot himself through the body, cut his throat, and jumped out of a four-story window and broken his neck—and after due deliberation, the jury, sad and tearful, but with intelligence unblinded by its sorrow, brought in a verdict of death "by the visitation of God." What could the world do without juries?
Jautājumā tika parādīts, ka Buks Fanshaw, izšķērdīga vēdertīfa delīrijā, bija lietojis arsēnu, nošāvis caur ķermeni, sagriezis rīkli, un izlēca no četrstāvu loga un salauza kaklu — un pēc pienācīgām pārdomām žūrija, skumja un asarīga, bet ar inteliģenci, ko tās bēdas neizklaupa, pasludinājis nāves spriedumu "pēc Dieva apmeklējuma." Ko pasaule varēja darīt bez žūrijas?