Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "solve" into Latvian language

Vārda "solve" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Solve

[Atrisināt]
/sɑlv/

verb

1. Find the solution to (a problem or question) or understand the meaning of

 • "Did you solve the problem?"
 • "Work out your problems with the boss"
 • "This unpleasant situation isn't going to work itself out"
 • "Did you get it?"
 • "Did you get my meaning?"
 • "He could not work the math problem"
  synonym:
 • solve
 • ,
 • work out
 • ,
 • figure out
 • ,
 • puzzle out
 • ,
 • lick
 • ,
 • work

1. Atrast risinājumu ( problēmai vai jautājumam ) vai saprast <tag1> nozīmi

 • "Vai jūs atrisinājāt problēmu?"
 • "Izstrādājiet savas problēmas ar priekšnieku"
 • "Šī nepatīkamā situācija nedarbosies"
 • "Vai tu to dabūji?"
 • "Vai tu saprati manu nozīmi?"
 • "Viņš nevarēja strādāt matemātikas problēmu"
  sinonīms:
 • atrisināt
 • ,
 • trenēties
 • ,
 • izdomāt
 • ,
 • mīkla
 • ,
 • laizīt
 • ,
 • darbs

2. Find the solution

 • "Solve an equation"
 • "Solve for x"
  synonym:
 • resolve
 • ,
 • solve

2. Atrast risinājumu

 • "Atrisināt vienādojumu"
 • "Atrisina x"
  sinonīms:
 • apņēmība
 • ,
 • atrisināt

3. Settle, as of a debt

 • "Clear a debt"
 • "Solve an old debt"
  synonym:
 • clear
 • ,
 • solve

3. Norēķināties no parāda

 • "Notīra parādu"
 • "Atrisināt veco parādu"
  sinonīms:
 • skaidri
 • ,
 • atrisināt

Examples of using

The new constitution will not solve the problems of Egypt.
Jaunā konstitūcija neatrisinās Ēģiptes problēmas.
Can you solve these puzzles?
Vai jūs varat atrisināt šīs mīklas?
None of the students could solve the problem.
Neviens no studentiem nevarēja atrisināt problēmu.