Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "solemn" into Latvian language

Vārda "svinīgā" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Solemn

[Svinīgā]
/sɑləm/

adjective

1. Dignified and somber in manner or character and committed to keeping promises

 • "A grave god-fearing man"
 • "A quiet sedate nature"
 • "As sober as a judge"
 • "A solemn promise"
 • "The judge was solemn as he pronounced sentence"
  synonym:
 • grave
 • ,
 • sedate
 • ,
 • sober
 • ,
 • solemn

1. Cienīgs un drūms savā veidā vai raksturā un apņēmies pildīt solījumus

 • "Nopietns dievbijīgs cilvēks"
 • "Klusa nomierinoša daba"
 • "Tik prātīgs kā tiesnesis"
 • "Svinīgs solījums"
 • "Tiesnesis bija svinīgs, pasludinot spriedumu"
  sinonīms:
 • kapa
 • ,
 • nomierināt
 • ,
 • prātīgs
 • ,
 • svinīgs

2. Characterized by a firm and humorless belief in the validity of your opinions

 • "Both sides were deeply in earnest, even passionate"
 • "An entirely sincere and cruel tyrant"
 • "A film with a solemn social message"
  synonym:
 • earnest
 • ,
 • sincere
 • ,
 • solemn

2. Raksturo stingra un bez humora ticība jūsu viedokļu pamatotībai

 • "Abas puses bija dziļi nopietni, pat kaislīgas"
 • "Pilnīgi sirsnīgs un nežēlīgs tirāns"
 • "Filma ar svinīgu sociālo vēstījumu"
  sinonīms:
 • nopietni
 • ,
 • sirsnīgs
 • ,
 • svinīgs