Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sod" into Latvian language

Vārda "sod" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Sod

[Velēna]
/sɑd/

noun

1. Surface layer of ground containing a mat of grass and grass roots

  synonym:
 • turf
 • ,
 • sod
 • ,
 • sward
 • ,
 • greensward

1. Zemes virsmas slānis, kas satur zāles un zāles sakņu paklāju

  sinonīms:
 • zāliens
 • ,
 • velēna
 • ,
 • sward
 • ,
 • greensward

2. An enzyme that catalyzes the conversion of superoxide into hydrogen peroxide and oxygen

 • "Oxygen free radicals are normally removed in our bodies by the superoxide dismutase enzymes"
  synonym:
 • superoxide dismutase
 • ,
 • SOD

2. Ferments, kas katalizē superoksīda pārvēršanos ūdeņraža peroksīdā un skābeklī

 • "Skābekļa brīvos radikāļus mūsu ķermenī parasti atdala superoksīda dismutāzes enzīmi"
  sinonīms:
 • superoksīda dismutāze
 • ,
 • SOD

3. Someone who engages in anal copulation (especially a male who engages in anal copulation with another male)

  synonym:
 • sodomite
 • ,
 • sodomist
 • ,
 • sod
 • ,
 • bugger

3. Kāds, kurš nodarbojas ar anālo kopulāciju (īpaši vīrietis, kurš nodarbojas ar anālo kopulāciju ar citu vīrieti)

  sinonīms:
 • sodomīts
 • ,
 • sodomists
 • ,
 • velēna
 • ,
 • blēdis

4. An informal british term for a youth or man

 • "The poor sod couldn't even buy a drink"
  synonym:
 • sod

4. Neformāls britu termins, kas apzīmē jaunieti vai vīrieti

 • "Nabaga velēna pat nevarēja nopirkt dzērienu"
  sinonīms:
 • velēna

verb

1. Cover with sod

  synonym:
 • sod

1. Pārklāj ar velēnu

  sinonīms:
 • velēna