Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "smear" into Latvian language

Vārda "uztriepes" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Smear

[Smērēt]
/smɪr/

noun

1. Slanderous defamation

  synonym:
 • smear
 • ,
 • vilification
 • ,
 • malignment

1. Apmelojošs neslavas celšana

  sinonīms:
 • uztriepes
 • ,
 • vilifikācija
 • ,
 • malšana

2. A thin tissue or blood sample spread on a glass slide and stained for cytologic examination and diagnosis under a microscope

  synonym:
 • smear
 • ,
 • cytologic smear
 • ,
 • cytosmear

2. Plāns audu vai asins paraugs, kas sadalīts uz stikla slaida un iekrāsots citoloģiskai pārbaudei un diagnozei mikroskopā

  sinonīms:
 • uztriepes
 • ,
 • citoloģisks uztriepe
 • ,
 • citosmear

3. A blemish made by dirt

 • "He had a smudge on his cheek"
  synonym:
 • smudge
 • ,
 • spot
 • ,
 • blot
 • ,
 • daub
 • ,
 • smear
 • ,
 • smirch
 • ,
 • slur

3. Vainas dēļ, ko izgatavojuši netīrumi

 • "Viņam bija smudže uz viņa vaiga"
  sinonīms:
 • iesmērēt
 • ,
 • vieta
 • ,
 • blot
 • ,
 • daub
 • ,
 • uztriepes
 • ,
 • smirch
 • ,
 • slūža

4. An act that brings discredit to the person who does it

 • "He made a huge blot on his copybook"
  synonym:
 • blot
 • ,
 • smear
 • ,
 • smirch
 • ,
 • spot
 • ,
 • stain

4. Akts, kas diskreditē personu, kas to dara

 • "Viņš savā kopgrāmatā izgatavoja milzīgu blotu"
  sinonīms:
 • blot
 • ,
 • uztriepes
 • ,
 • smirch
 • ,
 • vieta
 • ,
 • traips

verb

1. Stain by smearing or daubing with a dirty substance

  synonym:
 • smear

1. Traips ar smērēšanu vai daubēšanu ar netīru vielu

  sinonīms:
 • uztriepes

2. Make a smudge on

 • Soil by smudging
  synonym:
 • smear
 • ,
 • blur
 • ,
 • smudge
 • ,
 • smutch

2. Padarīt smērēšanos

 • Augsne, iesmērējot
  sinonīms:
 • uztriepes
 • ,
 • blūzs
 • ,
 • iesmērēt
 • ,
 • smutēt

3. Cover (a surface) by smearing (a substance) over it

 • "Smear the wall with paint"
 • "Daub the ceiling with plaster"
  synonym:
 • daub
 • ,
 • smear

3. Pārsegs ( a virsma ) ar smērēšanu ( viela ) virs tā

 • "Smērē sienu ar krāsu"
 • "Sagrieziet griestus ar apmetumu"
  sinonīms:
 • daub
 • ,
 • uztriepes

4. Charge falsely or with malicious intent

 • Attack the good name and reputation of someone
 • "The journalists have defamed me!" "the article in the paper sullied my reputation"
  synonym:
 • defame
 • ,
 • slander
 • ,
 • smirch
 • ,
 • asperse
 • ,
 • denigrate
 • ,
 • calumniate
 • ,
 • smear
 • ,
 • sully
 • ,
 • besmirch

4. Iekasēt nepatiesi vai ar ļaunprātīgu nodomu

 • Uzbrukt kāda labajam vārdam un reputācijai
 • "Paziņotāji mani ir apmelojuši!" "raksts rakstā iesūdzēja manu reputāciju"
  sinonīms:
 • defame
 • ,
 • apmelošana
 • ,
 • smirch
 • ,
 • aspers
 • ,
 • nomelnot
 • ,
 • absolvents
 • ,
 • uztriepes
 • ,
 • sulīgs
 • ,
 • besmirčs