Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "slippage" into Latvian language

Vārda "slīdēšana" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Slippage

[Slīdēšana]
/slɪpɪʤ/

noun

1. A decrease of transmitted power in a mechanical system caused by slipping

  synonym:
 • slippage

1. Transmisīvās jaudas samazināšanās mehāniskā sistēmā, ko izraisa slīdēšana

  sinonīms:
 • slidkalniņš

2. Decline from a standard level of performance or achievement

  synonym:
 • slippage

2. Samazinājums no standarta veiktspējas vai sasniegumu līmeņa

  sinonīms:
 • slidkalniņš

3. Failing to hold or slipping out of place

 • "The knots allowed no slippage"
  synonym:
 • slippage

3. Nespēj turēt vai slīdēt ārpus vietas

 • "Mezgli neļāva slīdēt"
  sinonīms:
 • slidkalniņš