Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "slick" into Latvian language

Vārda "sliden" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Slick

[Slīdēt]
/slɪk/

noun

1. A slippery smoothness

 • "He could feel the slickness of the tiller"
  synonym:
 • slickness
 • ,
 • slick
 • ,
 • slipperiness
 • ,
 • slip

1. Slidena gludums

 • "Viņš varēja sajust tillera slidenumu"
  sinonīms:
 • slidenums
 • ,
 • slidens
 • ,
 • tupība
 • ,
 • slīdēt

2. A magazine printed on good quality paper

  synonym:
 • slick
 • ,
 • slick magazine
 • ,
 • glossy

2. Žurnāls, kas iespiests uz labas kvalitātes papīra

  sinonīms:
 • slidens
 • ,
 • slidens žurnāls
 • ,
 • glancēts

3. A film of oil or garbage floating on top of water

  synonym:
 • slick

3. Eļļa vai atkritumi, kas peld virs ūdens

  sinonīms:
 • slidens

4. A trowel used to make a surface slick

  synonym:
 • slick

4. Pieres, ko izmanto virsmas slidotavas pagatavošanai

  sinonīms:
 • slidens

verb

1. Make slick or smooth

  synonym:
 • slick
 • ,
 • sleek

1. Padarīt slidenu vai gluds

  sinonīms:
 • slidens
 • ,
 • gluds

2. Give a smooth and glossy appearance

 • "Slick one's hair"
  synonym:
 • slick
 • ,
 • slick down
 • ,
 • sleek down

2. Dodiet gluds un spīdīgs izskats

 • "Noklikšķiniet uz matiem"
  sinonīms:
 • slidens
 • ,
 • slidot
 • ,
 • glāstīt

adjective

1. Made slick by e.g. ice or grease

 • "Sidewalks slick with ice"
 • "Roads are slickest when rain has just started and hasn't had time to wash away the oil"
  synonym:
 • slick

1. Pagatavots slidens, piem. ledus vai smērviela

 • "Sānu ietves slidina ar ledu"
 • "Ceļi ir slidenākie, kad lietus tikko ir sācies un nav bijis laika mazgāt eļļu"
  sinonīms:
 • slidens

2. Having only superficial plausibility

 • "Glib promises"
 • "A slick commercial"
  synonym:
 • glib
 • ,
 • pat
 • ,
 • slick

2. Kam ir tikai virspusēja ticamība

 • "Glibs sola"
 • "Slikts komerciāls"
  sinonīms:
 • mirdzums
 • ,
 • pat
 • ,
 • slidens

3. Having a smooth, gleaming surface reflecting light

 • "Glossy auburn hair"
 • "Satiny gardenia petals"
 • "Sleek black fur"
 • "Silken eyelashes"
 • "Silky skin"
 • "A silklike fabric"
 • "Slick seals and otters"
  synonym:
 • satiny
 • ,
 • sleek
 • ,
 • silken
 • ,
 • silky
 • ,
 • silklike
 • ,
 • slick

3. Ar vienmērīgu, mirdzošu virsmu, kas atspoguļo gaismu

 • "Glosveida auburn mati"
 • "Satiny mardochia ziedlapiņas"
 • "Slek melnā kažokāda"
 • "Silktās skropstas"
 • "Sudraba āda"
 • "Zīdveidīgs audums"
 • "Slikti roņi un ūdri"
  sinonīms:
 • satīns
 • ,
 • gluds
 • ,
 • zīdains
 • ,
 • zīds
 • ,
 • slidens

4. Marked by skill in deception

 • "Cunning men often pass for wise"
 • "Deep political machinations"
 • "A foxy scheme"
 • "A slick evasive answer"
 • "Sly as a fox"
 • "Tricky dick"
 • "A wily old attorney"
  synonym:
 • crafty
 • ,
 • cunning
 • ,
 • dodgy
 • ,
 • foxy
 • ,
 • guileful
 • ,
 • knavish
 • ,
 • slick
 • ,
 • sly
 • ,
 • tricksy
 • ,
 • tricky
 • ,
 • wily

4. Ko raksturo maldināšanas prasmes

 • "Saldīgi vīrieši bieži iet gudram"
 • "Dziļi politiskās mahinācijas"
 • "Fiksijas shēma"
 • "Noklikšķīga izvairīšanās atbilde"
 • "Tik kā lapsa"
 • "Trikijs diks"
 • "Smieklīgs vecs advokāts"
  sinonīms:
 • amatains
 • ,
 • viltīgs
 • ,
 • nemanāmi
 • ,
 • sejas
 • ,
 • guilīgs
 • ,
 • ceļos
 • ,
 • slidens
 • ,
 • viltīgi
 • ,
 • viltība
 • ,
 • grūts
 • ,
 • taukains

Examples of using

Don't swallow that slick propaganda.
Nenorij šo slideno propagandu.