Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "situation" into Latvian language

Vārda "situācija" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Situation

[Situācija]
/sɪʧueʃən/

noun

1. The general state of things

 • The combination of circumstances at a given time
 • "The present international situation is dangerous"
 • "Wondered how such a state of affairs had come about"
 • "Eternal truths will be neither true nor eternal unless they have fresh meaning for every new social situation"- franklin d.roosevelt
  synonym:
 • situation
 • ,
 • state of affairs

1. Vispārējais lietu stāvoklis

 • Apstākļu apvienojums noteiktā laikā
 • "Pašreizējā starptautiskā situācija ir bīstama"
 • "Gribēja, kā radās šāds stāvoklis"
 • "Eternālās patiesības nebūs ne patiesas, ne mūžīgas, ja vien tām nebūs svaigas nozīmes katrai jaunai sociālajai situācijai" - franklins d.rosevosevs
  sinonīms:
 • situācija
 • ,
 • lietu stāvoklis

2. A condition or position in which you find yourself

 • "The unpleasant situation (or position) of having to choose between two evils"
 • "Found herself in a very fortunate situation"
  synonym:
 • situation
 • ,
 • position

2. Stāvoklis vai pozīcija, kurā jūs atrodaties

 • "Nepatīkamā situācija ( vai pozīcija ) ir jāizvēlas starp diviem ļaunumiem"
 • "Atrodies ļoti laimīgā situācijā"
  sinonīms:
 • situācija
 • ,
 • pozīcija

3. A complex or critical or unusual difficulty

 • "The dangerous situation developed suddenly"
 • "That's quite a situation"
 • "No human situation is simple"
  synonym:
 • situation

3. Sarežģītas vai kritiskas vai neparastas grūtības

 • "Bīstamā situācija pēkšņi attīstījās"
 • "Tā ir diezgan liela situācija"
 • "Neviena cilvēka situācija nav vienkārša"
  sinonīms:
 • situācija

4. Physical position in relation to the surroundings

 • "The sites are determined by highly specific sequences of nucleotides"
  synonym:
 • site
 • ,
 • situation

4. Fiziskais stāvoklis attiecībā pret apkārtni

 • "Vietnes nosaka ar ļoti specifiskām nukleotīdu sekvencēm"
  sinonīms:
 • vietne
 • ,
 • situācija

5. A job in an organization

 • "He occupied a post in the treasury"
  synonym:
 • position
 • ,
 • post
 • ,
 • berth
 • ,
 • office
 • ,
 • spot
 • ,
 • billet
 • ,
 • place
 • ,
 • situation

5. Darbs organizācijā

 • "Viņš ieņēma amatu kasē"
  sinonīms:
 • pozīcija
 • ,
 • pasts
 • ,
 • piestātne
 • ,
 • birojs
 • ,
 • vieta
 • ,
 • bilance
 • ,
 • situācija

Examples of using

Complaining won't remedy the situation.
Sūdzība situāciju nenovērsīs.
I didn't realize how serious the situation was.
Es nenojautu, cik nopietna ir situācija.
We're aware of the situation.
Mēs apzināmies situāciju.