Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "serving" into Latvian language

Vārda "kalpo" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Serving

[Servēšana]
/sərvɪŋ/

noun

1. An individual quantity of food or drink taken as part of a meal

 • "The helpings were all small"
 • "His portion was larger than hers"
 • "There's enough for two servings each"
  synonym:
 • helping
 • ,
 • portion
 • ,
 • serving

1. Individuāls ēdiena vai dzēriena daudzums, kas ņemts ēdienreizes ietvaros

 • "Visi palīgi bija mazi"
 • "Viņa daļa bija lielāka par viņas daļu"
 • "Pietiek katrai divām porcijām"
  sinonīms:
 • palīdzot
 • ,
 • daļa
 • ,
 • kalpošana

2. The act of delivering a writ or summons upon someone

 • "He accepted service of the subpoena"
  synonym:
 • service
 • ,
 • serving
 • ,
 • service of process

2. Pavēles vai pavēstes izsniegšana kādam

 • "Viņš pieņēma pavēstes izsniegšanu"
  sinonīms:
 • serviss
 • ,
 • kalpošana
 • ,
 • procesa apkalpošana

Examples of using

He is serving a three-year sentence for burglary.
Viņš izcieš trīs gadu cietumsodu par ielaušanos.
His son is serving his sentence.
Viņa dēls izcieš sodu.
The convict was pardoned after serving his sentence.
Notiesātais pēc soda izciešanas tika apžēlots.