Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "selenium" into Latvian language

Vārda "selēns" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Selenium

[Selēns]
/səliniəm/

noun

1. A toxic nonmetallic element related to sulfur and tellurium

 • Occurs in several allotropic forms
 • A stable grey metallike allotrope conducts electricity better in the light than in the dark and is used in photocells
 • Occurs in sulfide ores (as pyrite)
  synonym:
 • selenium
 • ,
 • Se
 • ,
 • atomic number 34

1. Toksisks nemetālisks elements, kas saistīts ar sēru un teluriju

 • Notiek vairākās alotropiskās formās
 • Stabils pelēks metallike alotrope ražo elektrību labāk gaismā nekā tumsā un tiek izmantots fotoelementos
 • Sastopams sulfīdu rūās ( kā pyrite )
  sinonīms:
 • selēns
 • ,
 • Se
 • ,
 • atomu numurs 34

Examples of using

Hydrogen, carbon, nitrogen, phosphorus, oxygen, sulfur and selenium are nonmetals.
Ūdeņradis, ogleklis, slāpeklis, fosfors, skābeklis, sērs un selēns ir nemetāļi.