Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "scribe" into Latvian language

Vārda "rakstīt" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Scribe

[Rakstnieks]
/skraɪb/

noun

1. French playwright (1791-1861)

  synonym:
 • Scribe
 • ,
 • Augustin Eugene Scribe

1. Franču dramaturgs (1791-1861)

  sinonīms:
 • Rakstnieks
 • ,
 • Augustīns Jevgeņijs Rakstnieks

2. Informal terms for journalists

  synonym:
 • scribe
 • ,
 • scribbler
 • ,
 • penman

2. Neformālie termiņi žurnālistiem

  sinonīms:
 • rakstvedis
 • ,
 • skribelētājs
 • ,
 • penmens

3. Someone employed to make written copies of documents and manuscripts

  synonym:
 • copyist
 • ,
 • scribe
 • ,
 • scrivener

3. Kāds strādāja, lai izgatavotu dokumentu un manuskriptu rakstiskas kopijas

  sinonīms:
 • kopētājs
 • ,
 • rakstvedis
 • ,
 • scrivener

4. A sharp-pointed awl for marking wood or metal to be cut

  synonym:
 • scriber
 • ,
 • scribe
 • ,
 • scratch awl

4. Asa smaila īlens zāģējamā koka vai metāla marķēšanai

  sinonīms:
 • rakstītājs
 • ,
 • rakstvedis
 • ,
 • skrāpējiet awl

verb

1. Score a line on with a pointed instrument, as in metalworking

  synonym:
 • scribe

1. Iegūstiet līniju ar smailu instrumentu, piemēram, metālapstrādē

  sinonīms:
 • rakstvedis