Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "scraping" into Latvian language

Vārda "kasīšana" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Scraping

[Skrāpēšana]
/skrepɪŋ/

noun

1. (usually plural) a fragment scraped off of something and collected

 • "They collected blood scrapings for analysis"
  synonym:
 • scraping

1. (parasti daudzskaitlī) fragments no kaut kā nokasīts un savākts

 • "Viņi savāca asins skrāpējumus analīzei"
  sinonīms:
 • skrāpēšana

2. A harsh noise made by scraping

 • "The scrape of violin bows distracted her"
  synonym:
 • scrape
 • ,
 • scraping
 • ,
 • scratch
 • ,
 • scratching

2. Skarbs troksnis, ko rada skrāpēšana

 • "Vijoles loku skrāpējums novērsa viņas uzmanību"
  sinonīms:
 • nokasīt
 • ,
 • skrāpēšana
 • ,
 • skrāpēt
 • ,
 • skrāpējumi

3. A deep bow with the foot drawn backwards (indicating excessive humility)

 • "All that bowing and scraping did not impress him"
  synonym:
 • scrape
 • ,
 • scraping

3. Dziļš loks ar kāju, kas novilkta atpakaļ (norāda uz pārmērīgu pazemību)

 • "Visa šī paklanīšanās un skrāpēšana viņu nepārsteidza"
  sinonīms:
 • nokasīt
 • ,
 • skrāpēšana