Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "science" into Latvian language

Vārda "zinātne" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Science

[Zinātne]
/saɪəns/

noun

1. A particular branch of scientific knowledge

 • "The science of genetics"
  synonym:
 • science
 • ,
 • scientific discipline

1. Īpaša zinātnisko zināšanu nozare

 • "Ģenētikas zinātne"
  sinonīms:
 • zinātne
 • ,
 • zinātniskā disciplīna

2. Ability to produce solutions in some problem domain

 • "The skill of a well-trained boxer"
 • "The sweet science of pugilism"
  synonym:
 • skill
 • ,
 • science

2. Spēja radīt risinājumus kādā problēmu jomā

 • "Labi apmācīta boksera prasme"
 • "Jaukā pugilisma zinātne"
  sinonīms:
 • prasme
 • ,
 • zinātne

Examples of using

Tom has always been more interested in science than art.
Toms vienmēr ir vairāk interesējies par zinātni, nevis mākslu.
Tom has no interest in science.
Tomam nav intereses par zinātni.
We're studying physical science.
Mēs studējam fizisko zinātni.