Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "scholarship" into Latvian language

Vārda "stipendija" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Scholarship

[Stipendija]
/skɑlərʃɪp/

noun

1. Financial aid provided to a student on the basis of academic merit

  synonym:
 • scholarship

1. Finansiāls atbalsts studentam, pamatojoties uz akadēmiskajiem nopelniem

  sinonīms:
 • stipendija

2. Profound scholarly knowledge

  synonym:
 • eruditeness
 • ,
 • erudition
 • ,
 • learnedness
 • ,
 • learning
 • ,
 • scholarship
 • ,
 • encyclopedism
 • ,
 • encyclopaedism

2. Dziļas zinātniskas zināšanas

  sinonīms:
 • erudītiskums
 • ,
 • erudīcija
 • ,
 • mācība
 • ,
 • mācīšanās
 • ,
 • stipendija
 • ,
 • enciklopēdisms

Examples of using

The students receive a 100,100 euro scholarship for their return trip and daily expenses.
Studenti saņem 100 100 eiro stipendiju atgriešanās braucienam un ikdienas izdevumiem.
He studied on a scholarship.
Viņš mācījās ar stipendiju.
His diligence and good conduct earned him the scholarship.
Viņa uzcītība un labā uzvedība viņam nopelnīja stipendiju.