Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sandwich" into Latvian language

Vārda "sviestmaize" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Sandwich

[Sviestmaize]
/sændwɪʧ/

noun

1. Two (or more) slices of bread with a filling between them

  synonym:
 • sandwich

1. Divas ( vai vairāk ) maizes šķēles ar pildījumu starp tām

  sinonīms:
 • sviestmaize

verb

1. Make into a sandwich

  synonym:
 • sandwich

1. Pagatavot sviestmaizē

  sinonīms:
 • sviestmaize

2. Insert or squeeze tightly between two people or objects

 • "She was sandwiched in her airplane seat between two fat men"
  synonym:
 • sandwich

2. Stingri ievietojiet vai saspiediet starp diviem cilvēkiem vai objektiem

 • "Viņa tika iestiprināta lidmašīnas sēdeklī starp diviem resniem vīriešiem"
  sinonīms:
 • sviestmaize

Examples of using

Tom made himself a sandwich.
Toms sev pagatavoja sviestmaizi.
Which sandwich would you like, with honey or with condensed milk? - With both. Permissibly without bread.
Kurā sviestmaizē jūs vēlētos ar medu vai ar saīsinātu pienu? - Ar abiem. Varami bez maizes.
Thanks for the sandwich.
Paldies par sviestmaizi.