Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rutherford" into Latvian language

Vārda "rutherford" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Rutherford

[Rutherfords]
/rəθərfərd/

noun

1. A unit strength of a radioactive source equal to one million disintegrations per second

  synonym:
 • rutherford

1. Radioaktīvā avota vienības izturība ir vienāda ar vienu miljonu sadalījumu sekundē

  sinonīms:
 • rutherfords

2. British chemist who isolated nitrogen (1749-1819)

  synonym:
 • Rutherford
 • ,
 • Daniel Rutherford

2. Britu ķīmiķis, kurš izolēja slāpekli ( 1749-1819 )

  sinonīms:
 • Rutherfords
 • ,
 • Daniels Rutherfords

3. British physicist (born in new zealand) who discovered the atomic nucleus and proposed a nuclear model of the atom (1871-1937)

  synonym:
 • Rutherford
 • ,
 • Ernest Rutherford
 • ,
 • First Baron Rutherford
 • ,
 • First Baron Rutherford of Nelson

3. Britu fiziķis ( dzimis jaunzēlandē ), kurš atklāja atomu kodolu un ierosināja atoma kodolmodeli ( 1871-1937 )

  sinonīms:
 • Rutherfords
 • ,
 • Ernests Rutherfords
 • ,
 • Pirmais barons Rutherfords
 • ,
 • Pirmais Nelsona barons Rutherfords