Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "room" into Latvian language

Vārda "istaba" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Room

[Istaba]
/rum/

noun

1. An area within a building enclosed by walls and floor and ceiling

 • "The rooms were very small but they had a nice view"
  synonym:
 • room

1. Teritorija ēkā, ko norobežo sienas un grīda un griesti

 • "Istabas bija ļoti mazas, bet no tām paveras jauks skats"
  sinonīms:
 • istaba

2. Space for movement

 • "Room to pass"
 • "Make way for"
 • "Hardly enough elbow room to turn around"
  synonym:
 • room
 • ,
 • way
 • ,
 • elbow room

2. Telpa kustībai

 • "Istaba, kur iet"
 • "Atveidojiet ceļu"
 • "Diez vai pietiekami daudz vietas elkonim, lai apgrieztos"
  sinonīms:
 • istaba
 • ,
 • veids
 • ,
 • elkoņa istaba

3. Opportunity for

 • "Room for improvement"
  synonym:
 • room

3. Iespēja par

 • "Telpa labiekārtošanai"
  sinonīms:
 • istaba

4. The people who are present in a room

 • "The whole room was cheering"
  synonym:
 • room

4. Cilvēki, kas atrodas istabā

 • "Visa istaba uzmundrināja"
  sinonīms:
 • istaba

verb

1. Live and take one's meals at or in

 • "She rooms in an old boarding house"
  synonym:
 • board
 • ,
 • room

1. Dzīvojiet un ieturiet maltītes vai iekšā

 • "Viņa istabas vecā pansionātā"
  sinonīms:
 • valde
 • ,
 • istaba

Examples of using

Tom walked into the room.
Toms iegāja istabā.
There's nobody else in the room.
Istabā neviena cita nav.
The men's room is on the right, and the women's is on the left.
Vīriešu istaba atrodas labajā pusē, bet sieviešu - kreisajā pusē.