Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "robot" into Latvian language

Vārda "robots" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Robot

[Robots]
/roʊbɑt/

noun

1. A mechanism that can move automatically

  synonym:
 • automaton
 • ,
 • robot
 • ,
 • golem

1. Mehānisms, kas var automātiski pārvietoties

  sinonīms:
 • automatizēt
 • ,
 • robots
 • ,
 • Golems

Examples of using

Soon, the space agencies launched thousands of robot probes all over the Solar System to explore planets, moons, asteroids, and comets...
Drīz kosmosa aģentūras visā Saules sistēmā uzsāka tūkstošiem robotu zondes, lai izpētītu planētas, pavadoņus, asteroīdus un komētas...
The robot went out of control.
Robots izgāja no kontroles.
The robot was so lifelike that it was creepy.
Robots bija tik dzīvs, ka tas bija rāpojošs.