Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "roadblock" into Latvian language

Vārda "ceļa bloks" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Roadblock

[Ceļa bloķēšana]
/roʊdblɑk/

noun

1. Any condition that makes it difficult to make progress or to achieve an objective

 • "Intolerance is a barrier to understanding"
  synonym:
 • barrier
 • ,
 • roadblock

1. Jebkurš nosacījums, kas apgrūtina progresu vai mērķa sasniegšanu

 • "Neiecietība ir šķērslis sapratnei"
  sinonīms:
 • barjera
 • ,
 • ceļa bloķēšana

2. A barrier set up by police to stop traffic on a street or road in order to catch a fugitive or inspect traffic etc.

  synonym:
 • roadblock
 • ,
 • barricade

2. Barjeru, ko izveidojusi policija, lai apturētu satiksmi uz ielas vai ceļa, lai noķertu bēgli vai pārbaudītu satiksmi utt.

  sinonīms:
 • ceļa bloķēšana
 • ,
 • barikāde