Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ribbon" into Latvian language

Vārda "lente" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Ribbon

[Lente]
/rɪbən/

noun

1. Any long object resembling a thin line

 • "A mere ribbon of land"
 • "The lighted ribbon of traffic"
 • "From the air the road was a grey thread"
 • "A thread of smoke climbed upward"
  synonym:
 • ribbon
 • ,
 • thread

1. Jebkurš garš priekšmets, kas atgādina plānu līniju

 • "Tikai zemes lente"
 • "Piesegta satiksmes lente"
 • "No gaisa ceļš bija pelēks pavediens"
 • "Pūmu pavediens uzkāpa uz augšu"
  sinonīms:
 • lente
 • ,
 • pavediens

2. An award for winning a championship or commemorating some other event

  synonym:
 • decoration
 • ,
 • laurel wreath
 • ,
 • medal
 • ,
 • medallion
 • ,
 • palm
 • ,
 • ribbon

2. Balva par uzvaru čempionātā vai kāda cita pasākuma pieminēšanu

  sinonīms:
 • dekorēšana
 • ,
 • lauru vainags
 • ,
 • medaļa
 • ,
 • medaljons
 • ,
 • palma
 • ,
 • lente

3. A long strip of inked material for making characters on paper with a typewriter

  synonym:
 • ribbon
 • ,
 • typewriter ribbon

3. Gara tintes materiāla sloksne rakstzīmju izgatavošanai uz papīra ar rakstāmmašīnu

  sinonīms:
 • lente
 • ,
 • rakstāmmašīnas lente

4. Notion consisting of a narrow strip of fine material used for trimming

  synonym:
 • ribbon

4. Jēdziens, kas sastāv no šauras smalka materiāla sloksnes, ko izmanto apgriešanai

  sinonīms:
 • lente

Examples of using

Jane wore the same ribbon as her mother did.
Džeina valkāja tādu pašu lenti kā māte.
Jane wore the same ribbon as her mother did.
Džeina valkāja tādu pašu lenti kā māte.