Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rhyme" into Latvian language

Vārda "rhyme" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Rhyme

[Atskaņot]
/raɪm/

noun

1. Correspondence in the sounds of two or more lines (especially final sounds)

  synonym:
 • rhyme
 • ,
 • rime

1. Sarakste divu vai vairāku līniju skaņās ( it īpaši pēdējās skaņas )

  sinonīms:
 • atskaņa
 • ,
 • rime

2. A piece of poetry

  synonym:
 • verse
 • ,
 • rhyme

2. Dzejas gabals

  sinonīms:
 • dzejolis
 • ,
 • atskaņa

verb

1. Compose rhymes

  synonym:
 • rhyme
 • ,
 • rime

1. Kompozes atskaņas

  sinonīms:
 • atskaņa
 • ,
 • rime

2. Be similar in sound, especially with respect to the last syllable

 • "Hat and cat rhyme"
  synonym:
 • rhyme
 • ,
 • rime

2. Jābūt līdzīgiem pēc skaņas, īpaši attiecībā uz pēdējo zilbi

 • "Cepa un kaķu atskaņa"
  sinonīms:
 • atskaņa
 • ,
 • rime