Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "retard" into Latvian language

Vārda "aizkavējies" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Retard

[Aizkavēšanās]
/rɪtɑrd/

noun

1. A person of subnormal intelligence

  synonym:
 • idiot
 • ,
 • imbecile
 • ,
 • cretin
 • ,
 • moron
 • ,
 • changeling
 • ,
 • half-wit
 • ,
 • retard

1. Persona ar subnormālu intelektu

  sinonīms:
 • idiots
 • ,
 • imbecils
 • ,
 • kretīns
 • ,
 • debīli
 • ,
 • mainīgais
 • ,
 • pusgudrs
 • ,
 • atpalicējs

verb

1. Cause to move more slowly or operate at a slower rate

 • "This drug will retard your heart rate"
  synonym:
 • retard

1. Izraisīt lēnāku kustību vai darboties lēnāk

 • "Šīs zāles aizkavēs jūsu sirdsdarbības ātrumu"
  sinonīms:
 • atpalicējs

2. Be delayed

  synonym:
 • retard

2. Aizkavēties

  sinonīms:
 • atpalicējs

3. Slow the growth or development of

 • "The brain damage will retard the child's language development"
  synonym:
 • check
 • ,
 • retard
 • ,
 • delay

3. Palēnināt izaugsmi vai attīstību

 • "Smadzeņu bojājumi aizkavēs bērna valodas attīstību"
  sinonīms:
 • pārbaudīt
 • ,
 • atpalicējs
 • ,
 • kavēšanās

4. Lose velocity

 • Move more slowly
 • "The car decelerated"
  synonym:
 • decelerate
 • ,
 • slow
 • ,
 • slow down
 • ,
 • slow up
 • ,
 • retard

4. Zaudēt ātrumu

 • Kustēties lēnāk
 • "Automašīna palēninājās"
  sinonīms:
 • palēnināt
 • ,
 • lēni
 • ,
 • atpalicējs

Examples of using

Normally, a guy who reads light novels despite not being a kid anymore is a retard, don't you think?
Parasti puisis, kurš lasa vieglus romānus, neskatoties uz to, ka vairs nav bērns, ir atpalicis, vai ne?