Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "respiration" into Latvian language

Vārda "elpošana" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Respiration

[Elpošana]
/rɛspəreʃən/

noun

1. The metabolic processes whereby certain organisms obtain energy from organic molecules

 • Processes that take place in the cells and tissues during which energy is released and carbon dioxide is produced and absorbed by the blood to be transported to the lungs
  synonym:
 • respiration
 • ,
 • internal respiration
 • ,
 • cellular respiration

1. Metabolisma procesi, ar kuriem daži organismi iegūst enerģiju no organiskajām molekulām

 • Procesi, kas notiek šūnās un audos, kuru laikā tiek atbrīvota enerģija, un oglekļa dioksīdu ražo un absorbē asinis, kas jāpārvadā plaušās
  sinonīms:
 • elpošana
 • ,
 • iekšējā elpošana
 • ,
 • šūnu elpošana

2. A single complete act of breathing in and out

 • "Thirty respirations per minute"
  synonym:
 • respiration

2. Viens pilnīgs elpošanas akts iekšā un ārā

 • "Trīsdesmit respirācijas minūtē"
  sinonīms:
 • elpošana

3. The bodily process of inhalation and exhalation

 • The process of taking in oxygen from inhaled air and releasing carbon dioxide by exhalation
  synonym:
 • breathing
 • ,
 • external respiration
 • ,
 • respiration
 • ,
 • ventilation

3. Ieelpošanas un izelpošanas miesas process

 • Skābekļa uzņemšanas process no ieelpotā gaisa un oglekļa dioksīda izdalīšanās ar izelpošanu
  sinonīms:
 • elpošana
 • ,
 • ārējā elpošana
 • ,
 • ventilācija