Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "reproductive" into Latvian language

Vārda "reproduktīvs" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Reproductive

[Reproduktīvs]
/riprədəktɪv/

adjective

1. Producing new life or offspring

 • "The reproductive potential of a species is its relative capacity to reproduce itself under optimal conditions"
 • "The reproductive or generative organs"
  synonym:
 • generative
 • ,
 • procreative
 • ,
 • reproductive

1. Jaunas dzīves vai pēcnācēju radīšana

 • "Sugas reproduktīvais potenciāls ir tā relatīvā spēja sevi reproducēt optimālos apstākļos"
 • "Reduktīvie vai ģeneratīvie orgāni"
  sinonīms:
 • ģeneratīvs
 • ,
 • prokreatīvs
 • ,
 • reproduktīvā reproduktīvā