Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "reminder" into Latvian language

Vārda "reminder" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Reminder

[Atgādinājums]
/rimaɪndər/

noun

1. A message that helps you remember something

 • "He ignored his wife's reminders"
  synonym:
 • reminder

1. Ziņa, kas palīdz kaut ko atcerēties

 • "Viņš ignorēja savas sievas atgādinājumus"
  sinonīms:
 • atgādinājums

2. An experience that causes you to remember something

  synonym:
 • reminder

2. Pieredze, kas liek kaut ko atcerēties

  sinonīms:
 • atgādinājums

3. Someone who gives a warning so that a mistake can be avoided

  synonym:
 • admonisher
 • ,
 • monitor
 • ,
 • reminder

3. Kāds, kurš brīdina, lai no kļūdas varētu izvairīties

  sinonīms:
 • admonishers
 • ,
 • monitors
 • ,
 • atgādinājums

Examples of using

This is a friendly reminder about an overdue invoice.
Tas ir draudzīgs atgādinājums par nokavētu rēķinu.