Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "remind" into Latvian language

Vārda "atgādinājums" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Remind

[Atgādināt]
/rimaɪnd/

verb

1. Put in the mind of someone

 • "Remind me to call mother"
  synonym:
 • remind

1. Ielicis kāda prātā

 • "Atcerieties, ka es saucu māti"
  sinonīms:
 • atgādināt

2. Assist (somebody acting or reciting) by suggesting the next words of something forgotten or imperfectly learned

  synonym:
 • prompt
 • ,
 • remind
 • ,
 • cue

2. Palīdzēt ( kāds rīkojas vai deklamē ), iesakot nākamos vārdus par kaut ko aizmirstu vai nepilnīgi iemācītu

  sinonīms:
 • modināt
 • ,
 • atgādināt
 • ,
 • bižele

Examples of using

If you don't remind me, I'll forget.
Ja jūs man neatgādina, es aizmirsīšu.
Hyacinths and fresh-cut grass remind me of my childhood.
Hiacinti un svaigi sagriezta zāle man atgādina manu bērnību.
Will you remind me to mail these letters?
Vai jūs man atgādināsit nosūtīt šīs vēstules?