Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "remain" into Latvian language

Vārda "palikt" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Remain

[Palikt]
/rɪmen/

verb

1. Stay the same

 • Remain in a certain state
 • "The dress remained wet after repeated attempts to dry it"
 • "Rest assured"
 • "Stay alone"
 • "He remained unmoved by her tears"
 • "The bad weather continued for another week"
  synonym:
 • stay
 • ,
 • remain
 • ,
 • rest

1. Palieciet tāpat

 • Palikt noteiktā stāvoklī
 • "Kleita palika slapja pēc atkārtotiem mēģinājumiem to izžūt"
 • "Esiet drošs"
 • "Paliec viens"
 • "Viņš palika nekustīgs no viņas asarām"
 • "Sliktie laikapstākļi turpinājās vēl nedēļu"
  sinonīms:
 • palikt
 • ,
 • atpūta

2. Continue in a place, position, or situation

 • "After graduation, she stayed on in cambridge as a student adviser"
 • "Stay with me, please"
 • "Despite student protests, he remained dean for another year"
 • "She continued as deputy mayor for another year"
  synonym:
 • stay
 • ,
 • stay on
 • ,
 • continue
 • ,
 • remain

2. Turpiniet kādā vietā, pozīcijā vai situācijā

 • "Pēc absolvēšanas viņa palika kembridžā kā studentu padomniece"
 • "Paliec ar mani, lūdzu"
 • "Neskatoties uz studentu protestiem, viņš palika dekāns vēl vienu gadu"
 • "Viņa turpināja kā mēra vietniece vēl vienu gadu"
  sinonīms:
 • palikt
 • ,
 • palieciet uz
 • ,
 • turpināt

3. Be left

 • Of persons, questions, problems, results, evidence, etc.
 • "There remains the question of who pulled the trigger"
 • "Carter remains the only president in recent history under whose presidency the u.s. did not fight a war"
  synonym:
 • remain

3. Esi atstāts

 • Par personām, jautājumiem, problēmām, rezultātiem, pierādījumiem utt.
 • "Paliek jautājums par to, kurš nospieda sprūdu"
 • "Kārters joprojām ir vienīgais prezidents nesenajā vēsturē, kura prezidentūras laikā asv necīnījās karā"
  sinonīms:
 • palikt

4. Stay behind

 • "The smell stayed in the room"
 • "The hostility remained long after they made up"
  synonym:
 • persist
 • ,
 • remain
 • ,
 • stay

4. Palieciet aiz muguras

 • "Smarža palika istabā"
 • "Naidīgums saglabājās ilgi pēc tam, kad viņi samierinājās"
  sinonīms:
 • noturēties
 • ,
 • palikt

Examples of using

These things always remain the same.
Šīs lietas vienmēr paliek nemainīgas.
If most of us remain ignorant of ourselves, it is because self-knowledge is painful and we prefer the pleasure of illusion.
Ja lielākā daļa no mums paliek neziņā par sevi, tas ir tāpēc, ka sevis izzināšana ir sāpīga un mēs dodam priekšroku ilūzijas baudai.
The secret will remain a secret.
Noslēpums paliks noslēpums.