Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "refinement" into Latvian language

Vārda "izsmalcinātība" nozīmes un definīcijas tulkošana latviešu valodā

EnglishLatvian

Refinement

[Precizēšana]
/rəfaɪnmənt/

noun

1. A highly developed state of perfection

 • Having a flawless or impeccable quality
 • "They performed with great polish"
 • "I admired the exquisite refinement of his prose"
 • "Almost an inspiration which gives to all work that finish which is almost art"--joseph conrad
  synonym:
 • polish
 • ,
 • refinement
 • ,
 • culture
 • ,
 • cultivation
 • ,
 • finish

1. Augsti attīstīts pilnības stāvoklis

 • Kam ir nevainojama vai nevainojama kvalitāte
 • "Viņi uzstājās ar lielisku pulēšanu"
 • "Es apbrīnoju viņa prozas izsmalcināto izsmalcinātību"
 • "Gandrīz iedvesma, kas dod visiem darbiem, kas beidzas, kas ir gandrīz māksla" - džozefs konrāds
  sinonīms:
 • poļu
 • ,
 • precizēšana
 • ,
 • kultūra
 • ,
 • audzēšana
 • ,
 • pabeigt

2. The result of improving something

 • "He described a refinement of this technique"
  synonym:
 • refinement
 • ,
 • elaboration

2. Kaut kā uzlabošanas rezultāts

 • "Viņš aprakstīja šīs tehnikas pilnveidošanu"
  sinonīms:
 • precizēšana
 • ,
 • izstrāde

3. The process of removing impurities (as from oil or metals or sugar etc.)

  synonym:
 • refining
 • ,
 • refinement
 • ,
 • purification

3. Piemaisījumu atdalīšanas process (kā no eļļas vai metāliem vai cukura utt)

  sinonīms:
 • rafinēšana
 • ,
 • precizēšana
 • ,
 • attīrīšana

4. A subtle difference in meaning or opinion or attitude

 • "Without understanding the finer nuances you can't enjoy the humor"
 • "Don't argue about shades of meaning"
  synonym:
 • nuance
 • ,
 • nicety
 • ,
 • shade
 • ,
 • subtlety
 • ,
 • refinement

4. Smalka nozīmes vai viedokļa vai attieksmes atšķirība

 • "Nesaprotot smalkākās nianses, jūs nevarat baudīt humoru"
 • "Nestrīdieties par nozīmes nokrāsām"
  sinonīms:
 • nianse
 • ,
 • jaukums
 • ,
 • tonis
 • ,
 • smalkums
 • ,
 • precizēšana

5. The quality of excellence in thought and manners and taste

 • "A man of intellectual refinement"
 • "He is remembered for his generosity and civilization"
  synonym:
 • refinement
 • ,
 • civilization
 • ,
 • civilisation

5. Izcilības kvalitāte domās un manierēs un gaumē

 • "Cilvēks ar intelektuālu izsmalcinātību"
 • "Viņu atceras ar savu dāsnumu un civilizāciju"
  sinonīms:
 • precizēšana
 • ,
 • civilizācija