Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "referendum" into Latvian language

Vārda "referendum" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Referendum

[Referendums]
/rɛfərɛndəm/

noun

1. A legislative act is referred for final approval to a popular vote by the electorate

    synonym:
  • referendum

1. Likumdošanas aktu galīgi apstiprina vēlētāju tautas balsojumam

    sinonīms:
  • referendums

Examples of using

In any case, you need to vote "yes" in the February 100th referendum.
Jebkurā gadījumā 100. februāra referendumā jums jābalso "jā.
Kilby applied Emmet's theory to his investigation of the referendum held in Greece in 100.
Kilbijs piemēroja Emmeta teoriju viņa izmeklēšanai par referendumu, kas notika Grieķijā 100. gadā.
In any case, you need to vote "yes" in the February 18th referendum.
Jebkurā gadījumā 18. februāra referendumā jums jābalso “jā”.