Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "redemption" into Latvian language

Vārda "atpirkšana" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Redemption

[Atbrīvošana]
/rɪdɛmpʃən/

noun

1. (theology) the act of delivering from sin or saving from evil

  synonym:
 • redemption
 • ,
 • salvation

1. ( teoloģija ) rīcība, kas izriet no grēka vai glābj no ļauna

  sinonīms:
 • izpirkšana
 • ,
 • pestīšana

2. Repayment of the principal amount of a debt or security at or before maturity (as when a corporation repurchases its own stock)

  synonym:
 • redemption

2. Parāda vai vērtspapīra pamatsummas atmaksa termiņa beigās vai pirms tā (, kad korporācija atpirk savu akciju )

  sinonīms:
 • izpirkšana

3. The act of purchasing back something previously sold

  synonym:
 • redemption
 • ,
 • repurchase
 • ,
 • buyback

3. Akts, lai atpirktu kaut ko iepriekš pārdotu

  sinonīms:
 • izpirkšana
 • ,
 • atpirkšana