Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "reclusive" into Latvian language

Vārda "ekskluzīvs" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Reclusive

[Atsaukšana]
/rɪklusɪv/

adjective

1. Withdrawn from society

 • Seeking solitude
 • "Lived an unsocial reclusive life"
  synonym:
 • recluse
 • ,
 • reclusive
 • ,
 • withdrawn

1. Atsaukts no sabiedrības

 • Meklēt vientulību
 • "Dzīvoja nesociālu rekluzīvu dzīvi"
  sinonīms:
 • recluse
 • ,
 • reekskluzīvs
 • ,
 • atsaukts

2. Providing privacy or seclusion

 • "The cloistered academic world of books"
 • "Sat close together in the sequestered pergola"
 • "Sitting under the reclusive calm of a shade tree"
 • "A secluded romantic spot"
  synonym:
 • cloistered
 • ,
 • reclusive
 • ,
 • secluded
 • ,
 • sequestered

2. Nodrošināt privātumu vai nošķiršanu

 • "Apdzīvotā akadēmiskā grāmatu pasaule"
 • "Sat tuvu kopā sekvencētajā pergolā"
 • "Sēdēšana zem ēnojuma koka rekluzīvā miera"
 • "Slēgta romantiska vieta"
  sinonīms:
 • klosteris
 • ,
 • reekskluzīvs
 • ,
 • nošķirts
 • ,
 • sekvestors