Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rattle" into Latvian language

Vārda "grabulis" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Rattle

[Grabēt]
/rætəl/

noun

1. A rapid series of short loud sounds (as might be heard with a stethoscope in some types of respiratory disorders)

 • "The death rattle"
  synonym:
 • rattle
 • ,
 • rattling
 • ,
 • rale

1. Ātra īsu skaļu skaņu sērija (, kā varētu dzirdēt ar stetoskopu dažu veidu elpošanas traucējumu )

 • "Nāves grabulis"
  sinonīms:
 • grabēt
 • ,
 • grabēšana
 • ,
 • rale

2. A baby's toy that makes percussive noises when shaken

  synonym:
 • rattle

2. Mazuļa rotaļlieta, kas satricina percussive trokšņus

  sinonīms:
 • grabēt

3. Loosely connected horny sections at the end of a rattlesnake's tail

  synonym:
 • rattle

3. Brīvi savienotas ragveida sekcijas grablesnake astes galā

  sinonīms:
 • grabēt

verb

1. Make short successive sounds

  synonym:
 • rattle

1. Rada īsas secīgas skaņas

  sinonīms:
 • grabēt

2. Shake and cause to make a rattling noise

  synonym:
 • rattle

2. Kratīt un izraisīt grabējošu troksni

  sinonīms:
 • grabēt