Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rationality" into Latvian language

Vārda "racionalitāte" nozīme un definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Rationality

[Racionalitāte]
/ræʃənælɪti/

noun

1. The state of having good sense and sound judgment

 • "His rationality may have been impaired"
 • "He had to rely less on reason than on rousing their emotions"
  synonym:
 • rationality
 • ,
 • reason
 • ,
 • reasonableness

1. Stāvoklis, kurā ir laba jēga un pareizs spriedums

 • "Viņa racionalitāte, iespējams, bija traucēta"
 • "Viņam bija jāpaļaujas mazāk uz iemeslu, nevis uz emociju uzmundrināšanu"
  sinonīms:
 • racionalitāte
 • ,
 • iemesls
 • ,
 • saprātīgums

2. The quality of being consistent with or based on logic

  synonym:
 • rationality
 • ,
 • rationalness

2. Kvalitāte, kas atbilst loģikai vai balstās uz to

  sinonīms:
 • racionalitāte