Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rational" into Latvian language

Vārda "racionāls" tulkojuma nozīme & definīcija latviešu valodā

EnglishLatvian

Rational

[Racionāls]
/ræʃənəl/

noun

1. An integer or a fraction

  synonym:
 • rational number
 • ,
 • rational

1. Vesels skaitlis vai daļskaitlis

  sinonīms:
 • racionāls skaitlis
 • ,
 • racionāls

adjective

1. Consistent with or based on or using reason

 • "Rational behavior"
 • "A process of rational inference"
 • "Rational thought"
  synonym:
 • rational

1. Atbilst vai pamatojas uz iemeslu vai izmanto to

 • "Racionāla uzvedība"
 • "Racionālu secinājumu process"
 • "Racionāla doma"
  sinonīms:
 • racionāls

2. Of or associated with or requiring the use of the mind

 • "Intellectual problems"
 • "The triumph of the rational over the animal side of man"
  synonym:
 • intellectual
 • ,
 • rational
 • ,
 • noetic

2. Par prātu vai ir saistīts ar to vai prasa to izmantot

 • "Intelektuālās problēmas"
 • "Racionālā triumfs pār cilvēka dzīvnieku pusi"
  sinonīms:
 • intelektuāls
 • ,
 • racionāls
 • ,
 • noētisks

3. Capable of being expressed as a quotient of integers

 • "Rational numbers"
  synonym:
 • rational

3. Var izteikt kā veselu skaitļu koeficientu

 • "Racionālie skaitļi"
  sinonīms:
 • racionāls

4. Having its source in or being guided by the intellect (as distinguished from experience or emotion)

 • "A rational analysis"
  synonym:
 • rational

4. Tā avots ir intelektā vai tiek vadīts no tā (atšķirībā no pieredzes vai emocijām)

 • "Racionāla analīze"
  sinonīms:
 • racionāls

Examples of using

Robinson is a practical, rational and brave man.
Robinsons ir praktisks, racionāls un drosmīgs cilvēks.
Although the arguments were rational, he was not convinced.
Lai gan argumenti bija racionāli, viņš nebija pārliecināts.
Man is a rational animal.
Cilvēks ir racionāls dzīvnieks.